Zuckertechnische Fachausdrücke

 

Nyelven

Abja be a keresett kifejezést

 

Javasolt

 

Magyarázat

Megjegyzés

Affinálás

amikor pép elöállítása cukorból és szörpböl történik amelyet ezután centrifugálnak

Affinált cukor

affinálással tisztított cukor

Alacsony homérsékletu szárító

elpárologtató szárító alacsonyabb homérséklet mellett

Alterált répa

Id. répa alterált

Anyagok

redukáló

Behúzott anagyok

a kristalyosításhoz bevezetett szörpök oldatok és szuszpenziók

Beoltás

mechanikal vagy termikus hatás a kristályszém-képzödés megindítására

Bepárlási fokozat

Meghatározott fütögöz-nyomással müködö bepárló(k) (pl. 1.fokozat 2.fokozat). A kondenzátumok elnevezését hozzá kell egyes fokozatokhoz mint a párákat (pl. 1. pára: az 1. Fokozat párája

Bepárlókészülék

"nem: ""test""

Beszáritás

a ráhúzás befejezödése után a pép elöirt szárazanyagtartalma elérése érdekében törénö elpárlásos kristályositás történelmi klfejezés

Centrifuga

"nem: ""szita"""

Centrifugaszörp

A pépböl laboratóriumi centrifugán eltávolitott szörp "nem: ""centrifugaminta"""

Ciklusidö

a / az elárlásos kristalyosításnál: a behúzástól a következö behúzásig eltelt i do b/ centrifugálásnál: a centrifuga töltésétol a következö töltésig eltelt i dö

Cukor

A szacharóz nevü diszacharid valamint azon cukoripari termékek neve

Cukoroldat

fedett vagy affinált cukorból kapott oldat a cukoroldatok elnevezése a cukor kristalyositási séma szerinti eredetének megfelelöen (pl 2. fehércukoroldat)

Cukortartalom

c) tisztított/hasznos cukortartalom "A répában levö cukornak azon része

Cukortartalom

b) osszcukortartalom "Olyan technológial termékek

Cukortartalom

a) szacharóztartalom A meghatározás általában az optikal forgatóképesség mérésével történik (ld. polarizáció). Ha a cukortartalmat ebben az értelemben használjuk

Denaturálás

e répasejtek céltudatos megvaltoztatása elsösorban höhatással

Effektiv alkalitás

"a level alkalitásának mértéke a létlsztitás után; meghatározása úgy történik hogy az 1. iszaposlé szürletet pH 9

Effektiv alkalitás

ld. alkalitás effektiv

Egycsírás vetömag

ld. vetömag egycsírás

Ejtöviz

a keverökondenzátorba befecskendezett viz

Ejtöviz

a keverökondenzátorból kilépö viz

Elosztókavaró

A pép elosztására szogáló berendezés a centrifuga elött "nem: ""keverö"""

Elözetesen melaszozott szelet

ld. szárított szelet elözetesen melaszozott

Elpárlásos kristályaositás folyamatideje

A ciklusidön belül a göz ráengedésétöl az elzárásáig terjedö idö

Elpárlásos kristályosítás

Az oldószer elpárologtatásavál történö kristályositás

Elpárlásos kristályositás effektusa

A pép és az anyaszörp tisztasága közötti különbség a leengedésnél "nem: ""fözési effektus"""

Elpárlásos kristályositási folyamat

Szakaszos kristályosiitásnál: a behüzás kezdététöl a beszáritás végélg tartó folyamat

Elpárlásos kristályositó

Az elpárlásos kristályositási folyamat kivitelezésére szolgáló berendezés "nem: ""fözökészülék"""

Elpárologtató szaárító semleges

Szárítás elpárologtatással semleges gázok jelenléte nélkul

Elpárologtató szárító

Szárítás elpárologtatással semleges gázok jelenlétben

Érték

svéd;Az 5 cm-nél hosszabb és az 1 cm-nél rövidebb szeletek tömegaránya "nem: ""svédszám"""

Exktrakciós veszteség

a bevezetett cukor azon répatömegre vonatkoztatott hányada amely nincs a nyerslében

Extrahált szelet

ld. szelet extrahált

Extrakció

a cukorrépából történö lényerés folyamata "nem: ""diffuzió""

Extrakciófok

a nyerslében levö cukor a bevezetett cukorra vonatkoztatva

Extrakciós frissviz

az extrakciós berendezésbe a présvízen túlmenöen bevezetett többnylre elökezelt viz

Farokleválasztó

A répatöredékek (elsösorban répafarok) leválasztására szolgáló berendezés az úsztatóvizböl "nem: ""farokfogó"""

Fedni

a kristályok mosása a centrifugálásnál szörppel vizzel vagy gözzel

Fedöszörp

a fedésnél keletkezö szörp "nem: ""fehérszörp"""

Fehércukor

Magas tiszataságü kristálycukor Az egyes fehércukor elnevezése a tisztaság csökkenése sorrendjében arab számokkal (pl. fehércukor 1

Fej

ld. répafej

Fejelés

a gazdaságos cukorkinyerésre nem alkamas répafej leválasztása

Felfözés

a szakaszos elparlásos kristalyosítás egy fázisa történelmi klfejezés

Felmagzott répa

Már az elsö vegetációs évben virágzó és termést hozó cukorrépanövény

Finomitás

átkristalyositás

Finomított cukor

nagyon magas tisztaságú fehércukor kereskedelmi neve

Földleválasztó

példák: görgösrostély forgódob

Gazleválasztó

az úsztató-vagy a mosóviz feluletén úszó novenyi részek eltávolításáraszogálo berendezés "nem: ""gazfogó"""

Hamis szem

nem kivánatos nagyságú kristályok illetve kristály aggregátumok "nem: ""finomszem"""

Hamutartalom

Adatmegadás az analitikal módszer megjelölésével történik

Híglé

a bepárlás elötti tisztitott lé

Homokleválasztó

"nem: ""homoktalanitó"" vagy ""homokfogó"""

Hütökristályosítás

a kristályszuszpenzió hütéssel történö kristályosítása

Hütökristályosítási hatásfok

az anyaszörp tisztasági hányadosainak különbsége a hütökristalyositás kezdetén és végén

Hütökristályosító

a hütökristályosítás kivitelezésére szolgaló berendezés "nem: ""hütökavaró"" ill. ""hütömajsoló"""

Invertcukor

"glükóz és fruktóz azonos arányu keveréke a szacharóz hidrolízise (inverziója) során keletkezlk"

Iszap

ld. szénsavazási iszap

Iszaposlé

Léböl és szénsavazási csapadékból álló zavaros oldat (pl. 1 iszaposlé 2. iszaposlé)

Iszaposlé koncentrátum

Olyan iszaposlé amelyböl több-kevesebb folyadékot kivontak

Iszapszállitó viz

A szénsavazási iszap vagy a répaval bevitt föld hidraulikus szállitásárá szolgáló viz

Iszaptó

Földmedence az iszap tártolására

Kalibrált vetömag

ld. vetömag kalibrált

Kandizcukor

speciális kristályosítással nyert nagy kristályokból álló cukor

Karbokalk

vagy: mészlszap kereskedelmi formába hozott szénavazási mésziszap

Káros kovasav

ld. kovasav káros

Káros nitrogén

ld. nitrogén káros

Kavaró

keveröszerkezettel ellátott berendezés a kristályositás területén amely a pép befogadására vagy elöállitására szolgál

Kereskedelmi melasz

a mindenkorl kereskedelmi szabályozásnak megfelelö melasz

Késszekrény

a vágógép vágótárcsájába vagy vágódobjába helyezett késtartó

Kisegységü csomagolás

maximum 10 kg-os egyedi csomagolású cukor

kivéve az utótermék cukrot,Az egyes nyerscukrok megjelölése a tisztaságukkal csökkenöen növekvö arab számokkal történik (pl. nyerscukor 1

nyerscukor 2)

Köleválasztó

"nem: ""köfogó"""

Kovasav

káros;a mészköben levö kovasav azon hányada amely a 2. szénsavazás körülményei között feloldódik

Kristállinövekedési sebesség

a kristallizátum tömegének növekedése az ldöre és a felületre vonatkoztatva

Kristallizátum

a kristalyosításnál kapott kristálytömeg

Kristály

"nem: ""szem""

Kristaly szuszpenzió

kristály és szörp keveréke

Kristályaggregátum

több kristályból álló növekedési képzödmény "nem: ""konglomeratum"" vagy ""agglomerátum"""

Kristályalap

a kivánt szemcseméreteloszlás elérése érdekében a kontrollált kristálynövekedés alapjául szolgáló definiált számú kristalyokból álló szuszpenzió

Kristályosítás

kristályok vagy kristáyaggregátumok képzödése és növekedése

Kristályositási pára

az elpálásos kristalyosításnál képzodö para "nem: ""fözési pára"""

Kristályositásí séma

a cukorkinyerésre szolgáló kristalyosítási lépcsök lefektetése "nem: ""fözési séma"". A kristályositási lépcsök elnevezéset ld. függelékben"

Kristalyosodási sebesség

ldöegység alatt képzödö kristalytömeg

Kristálytartalom

a pép kristálytömeg-hányada

Kritikus tútelítettség

ld. tútelítettség kritikus

Növényekböl nyert cukrot és nemcukrokat tartalmazó vizes oldatok gyüjtöneve

Lefolyó

vagy: szörp centrifugálásnál elfolyó szörpök összefoglaló neve

Lélehúzás

az extrakciós berendezésböl kijövö további feldolgozásra elvett lé törmege a bevezetett répatömegre vonatkoztatva;többnylre százalékban kifejezve

Létisztítás

A nemcukrok részleges eltávolitása a nyersléböl amelynek során termostabil higlevet állitanak elö

Levél

ld. répalevél

Magas homérsékletú szaártító

elpárologgtató szarító magasabb homrérséklet mellett

Melasz

az utótermék szörpje

Melaszozott száritott szelet

ld. szárított szelet melaszozott

Meszegés

vagy: derités;a létisztításí folyamat lépése melynek során égetett meszet vagy mésztejet adnak a léhez (használatos összetélek:elömeszezés

Meszezö szénsavazás

a létisztítási folyamat lépése melynek során egyidejüleg szén-dioxidot és meszet adagolnak a lébe

Monogerm vetömag

ld. vetömag monogerm

Multigerm vetömag

ld. vetömag multigerm

Nedves kirakás

jármü ürítése vzsugárral "nem: ""elfa"" vagy hasonlók"

Nedves szelet

a forgalomba hozhatóság érdekében részben viztelenített extrahált szelet kereskedelmi neve

Nedves ürités

répa kirakodása vízsugár segitségével

Nemcukor

a cukoripar nyersanyagaiban és termékeiben a cukron és a vizen kivülli anyagok gyüjtöneve Legtöbbször figyelmen kivül marad

Nemcukor anyagok

ld. nemcukor

Nemcukor-tartalom

"a szárazanyagtartalom és a cukortartalom különbsége (utóbbi a ""cukortartalom"" cimszó alatt a és b értelmezés szerint)"

Nemszacharóz

a nyerslében és a termékekben levö a szacharózon és a vízen kivüll anyag

Nemszacharóz anyagok

ld. nemszacharóz

Nemszacharóz tartalom

a szárazanyagtartalom és a szacharóztartalom különbsége Adamegadás mindlg az analitikai módszer megjelölésével történjen. Megjegyzés: ennél a definiciónál figyelmen kivül marad

Nitrogén

káros;A cukorrépában levö nitrogén azon hányada amely a feldolgozásnál a melaszba kerül és ott melaszképzö atást fejt kl

Nuccsszörp

a pépböl nuccsolássalnyertszörp "nem: ""nuccspróba"""

Nyerscukor

kisebb tisztaságü kristályositott cukor amely a

Nyerslé

az extrakciós berendezésben a cukorrépaból továbbl feldolgozásra nyert lé

Nyersléfosziány

a nyerslében levö réparészecskék

Optimális alkalitás

a 2. iszaposlé szürlet alkalitása ha a szénsavazást a minimális kalcium tartalomig végezték

Optimális alkalitás

ld. alkalitás optimális

Összes cukortartalom

ld. cukortartalom

Összes sav

a cukorrépa ill. közbenso termékek meghatározott körülmények mellet mért relativ aniontartalma

Pép

magas kristálytartalmú kristályszuszpenzió

Pillírozot vetömag

ld. vetömag pillírozot

Polarizáció

a cukoranalitikába bevésödött kifejezés amely egy cukoripari termék optikal forgatóképessét jelöli

Preciziós vetömag

technikailag egycsírás vetömag amelyet multigerm vetömagból állítanak elö

Préselt lé

préseléssel elöállított cukorrépa sejtlé

Préselt szelet

préselt extrahált szelet

Présviz

a szeletprésekböl kifolyó folyadék

Présvizfosziány

a présvizben lévö extrahált szeletrészecskék

Redukáló anyagok

ld. anyagok redukáló

Répa

"a cukorrépa növény gyökértestének röviditett megjelölése; botanikal leírása: tartalékanyag tárolására szolgáló hypokotilos megvastagodott fögyökér"

Répa

alterált;külsö hatások miatt nehezebben feldolgozható répa "ha pontos leírás kivánatos

Répa

szakálias több oldalgyökérrel rendelkezö répa

Répafarok

a répatest alsó erösen elvékonyodott része

Répafej

"a cukorrépanövény leveleinek közös alapja; botanikal neve: epikotyl" "röviden: ""fej"""

Répafürészgép

répapép elöállitására szolgaló berendezés

Répahalom

a szántóföldön az ldöjárás hatásaltól védett répahalom "nem: ""répakupac"""

Répalevél

"mezögazdasági értelemben: a rápalevél és a répafej; botanikal leírása: a cukorrépanövény assszimilációs szerve amely a levéllemezböl és a lévelnyélböl áll"

Répamintavevö

egy répaszállitmányból répamintavételre szolgáló kiszúró készülék

Répamosás

a répamosás mint technológial folyamat vagy: répamosásra szolgáló berendezések összessége

Répamosógép

Példa: szórófejes- kavarólapátos-; dob-

Répapép

speciálisán analizisre eloállított pépformájú répaminta

Répareszelö

egyes répából pép elöállitására szólgáló berendezés

Répaszivattyú

speciális körforgószivattyú a répa vizzel törtenö szállitásához

Répatároló

répakészlet megfelelöen elrendezett felületeken a gyár területén "nem: ""répasiló"""

Répavágókés

A vágógépbe beillesztheto kés

Répával bevitt föld

a gyárba a répával bevitt föld

Silinérték

100 g törmelékmentes szelet méterben kifejezett hossza amely a fajlagos felütet és a szeletvastagság mértéke

Sürülé

a bepárlás után kapott koncentrált lé

Svédérték

ld. Érték svéd

Szacharóz

Az alfa-D-glükopiranozyl-beta-D-fruktofuranozid leggyakrabban alkalmazott triviális elnevezése "Az egyéb triviális nevek közül kerülni keli a ""nádcukor"" elnevezést

Szacharóz tartalom

ld. cukortartalom Adatmegadás az analitikal módszer megjelölésével történjen

Szakállas répa

ld. répa szakállas

Száraz szelet

Megszárított préselt szelet

Száraz szelet melaszozott

A takarmányozási elölrásoknak megfelelö szárított szelet (préselt is) melasz keverék kereskedelmi neve

Szárazanyag

A legtöbb esetben a vizmentes anyagnak felel meg.

Szárazanyagtartalom

Valódi láttswzzzólagos "Adatmegadás az analitikal módszer megjelöléséval történjen (gravimetrikus

Szárazszelet

útolag melaszozott;Olyan préselt majd szárított szelet amelyhez utólag melaszt adagoltak

Szárazszelet

elözetesen A melaszozott préselt szelet száritásával kapott termék

Szelet

teljesértékü;Nem extrahált de elözetesen esetleg préselt

Szelet

A vágógépben felaprított szelet

Szelet

extrahált;Az extrakciós berendezésböl kilépö szelet "A ""pép"" kifejezés önmagában nem ajánlatos

Szeletbekeverö

Az extrakciós berendezés része "nem: ""forrázó"""

Szemképzödés

növekedésre képes kicsi kristályok keletkezése

Szemzés

Meghatározott számü kristálytöredék slurry formában történü bevezetése kristalynövesztés céljából

Szénavazás

a létisztítási folyamat lépése melynél a meszezett lébe szén-dioxid gázt vezetnek (pl 1. szénsavazás

Szénsavazani

szén-dioxid tartalmü gáz bevezetése a meszezett lébe

Szénsavazási iszap

mésszel és szén-dioxiddal kicsapott csapadék amelynek a benne levö több-kevesebb folyadékkal iszapseru konzisztenciája van;röviden: iszap

Szénsavazásl mésilszap

ld. karbokalk vagy mésziszap

Szénsavazógáz

magasabb szén-dioxid tartalmú gáz amelyet a szénsavazáshoz használnak

Szin

meghatározott körülmények mellet mért extinkciós koefficiens 1000-rel szorozva Altalában 420 nm vagy 560 nm hullámhosszat alkmaznak. Az extinkciós koefficienst a szárazanyagtartalomra vonatkoztatják

Szintípus

a fehércukor vizuális minösítésére szolgáló méröszám

Szórófej

Mozgathatóan elhelyezett fecskendök a répa nedves urlitésére és/vagy úrítésére

Szörp

Nagyobb koncentrációjú cukoroldatok összefoglaló neve "nem: ""oldat"" vagy ""lé"""

Szörpleválasztó

A kristályosítási párákból szörp ill. pép leválasztására szolgáló berendezés

Szulfitálás

Kén-dioxid bevezetés (a nádcukoripariparban egyben létisztítási lépés) "nem: ""kénezés"""

Tapadóföld

a répára tapadö föld a tiszta (földmentes) répa súlyára vonatkoztatva

Tároló levegöztetése

a tároló levegöztetése a tárolás kivánt hömérsékletének betartása érdekében

Tárolt répa

nem frissen szedett répa

Teljesértékü szelet

ld. szelet teljesértékü

Természetes alkalitás

ld. mint effektiv alkalitás. Titrálás pH 8 2-lg

Természetes alkalitás

ld. alkalitás természetes

Tisztaság

a szárazanyagtartalomra vonatkoztatott cukortartalom "nem: ""tisztaságtartalom""

Tisztított cukortartalom

ld. cukortartalom tisztított

Törmelékhányad

az 1 cm-nél kisebb szeletek részaránya

Túltelísési szám

A túltelített oldat és az azonos feltételek (hömérséklet tisztaság

Túltelítettség

kritikus;Az a túltelítettség amelynél beál la szemképzödés

Ülepitett lé

"nem: ""tiszta lé"""

Úsztatócsatorna

Csatorna a répa úsztatóvizzel történö szállítására

Úsztatóviz

A répa szállitásárá szolgáló viz

Úsztatóviz-foszlány

Az úsztatóvizben levö kicsiny répa- és egyéb növényi részek

Utólag melaszozott száritott szelet

ld. száritott szelet utólag melaszozott

Utótermék

a fehércukor és a nyerscukor elöállitásnál az utolsó kristályositási lépcsöben kapott alacsony tisztaságú cukor

Vágógép

"nem: ""szeletgép"""

Vetömag

kalibrált mechanikal behatással és szitálással elöálított azonos méretü vetömag

Vetömag

egycsírás a precízios és a monogerm vetömag gyüjtöneve

Vetömag

monogerm genetikailag monogerm fajta vetömagla

Vetömag

pillírozott burkolással egységes nagyságra beállított vetömag

Visszavett cukor

olyan késztermékek (féhercukor nyerscukor stb.) melyeket a nem megfelelö minoségük miatt a gyártási folyamatba visszavezetnek

Zagysüritö szürö

az iszaposlében levö csapadék szüréssel besüritésére szolgáló berendezés

Zöldszörp

a pép centrifugálásakor elfolyó szörp