Zuckertechnische Fachausdrücke

 

v jazyku

Zadejte hledaný výraz

 

Doporucený pojem

Vysvetlení

Poznámka

Škodlivá kyselina křemičitá

Viz: Kyselina křemičitá, škodlivá

Schädliche Kieselsäure

Siehe: Kieselsäure, schädliche

silice nuisible

Káros kovasav

ld. kovasav káros

Silice nociva

È la parte di acido silicico contenuta nella pietra da calce, che passa in soluzione nel sugo, nelle condizioni in cui si svolge la 2a carbonatazione.

schadelijke kiezelzuren, silicaten

Szkodliwy kwas krzemowy

patrz: Kwas krzemowy, szkodliwy

acid silicic daunator

vezi: acid silicic, daunator

вредная кремниевая кислота

смотри: кремневая кислота, вредная

Škodlivá kyselina kremičitá

Viď: Kyselina kremičitá, škodlivá

skadlig kiselsyra

Se "kiselsyror, skadliga""