Zuckertechnische Fachausdrücke

 

Aus Sprache

Begriff eingeben

 

Begriff

Beschreibung

Erläuterung

Kalná šťáva

Suspenze skládající se ze šťávy a saturační sraženiny (např. kalná šťáva 1, kalná šťáva 2)

Schlammsaft

Trübe, bestehend aus Saft und Carbonatationsniederschlag (z.B. Schlammsaft 1, Schlammsaft 2)

Jugo turbio

Turbidez formada por jugo y precipitado de la carbonatación (ejemplo: jugo turbio de 1ª, jugo turbio de 2ª

jus carbonatés de première et deuxième carbonatation

Iszaposlé

Léböl és szénsavazási csapadékból álló zavaros oldat (pl. 1 iszaposlé 2. iszaposlé)

Sugo torbido (di 1a o di 2a carbonatazione)

È il sugo zuccherino, dopo la carbonatazione, torbido per precipitato di carbonato di calcio con una parte di non-zucchero.

carbonatatiesap, gecarbonateerd sap

Suspensie van sap en neerslag uit de carbonatatie

Sok po I saturacji (karbonatacji)

Gęstwa (zawiesina), składająca się z soku oraz osadu karbonatacyjnego (np. sok po saturacji (karbonatacji) I, sok po saturacji (karbonatacji) 2)

zeama de namol

pulpa, compusa din zeama si precipitatul de la carbonatare (de ex.: zeama de fabricatie 1, zeama de fabricatie 2)

грязевой сатурационный сок

муть, состоящая из сока и сатурационных осаждений (например: грязевой сатурационный сок 1, грязевой сат.сок 2)

Kalná šťava

Suspenzia skladajúca sa zo šťavy a saturačnej zrazeniny (napr. kalná šťava 1, kalná šťava 2)

slamsaft

Grumlighet bestående av saft och karbonatationsfällning (t ex slamsaft 1, slamsaft 2)